Waarom "De Vrienden van SC Elim" ???

 

Om extra geld in te zamelen voor onze vereniging hebben wij "De Vrienden van SC Elim"  in het leven geroepen.

Een ieder die een warm hart heeft voor onze vereniging en de mogelijkheid en bereidheid heeft om jaarlijks een donatie te doen van € 25,00 kan lid worden.

Doel van "De Vrienden van SC Elim"

Doel van "De Vrienden van SC Elim" is om financiële  middelen bij elkaar te brengen voor algemene doelen.

Hierbij moet men denken aan, bv een bijdrage aan een jubilea binnen de club, trainingsmaterialen, activiteiten voor de jeugd en senioren, materieel tbv het onderhoud aan onze accommodatie, verbetering van de accommodatie, kantine etc.

"De Vrienden van SC Elim"  is een leuke manier om een steentje bij te dragen aan het voortbestaan van onze favoriete club SC ELIM.

Wat betekent het voor u om lid te worden van "De Vrienden van SC Elim"

- U steunt de voetbalvereniging SC Elim.

- U krijgt een vermelding op het " Vrienden van SC Elim" bord in de kantine.

- U krijgt medezeggenschap over de besteding van de beschikbare gelden.

Een ieder die lid wordt van "De Vrienden van SC Elim" betaalt € 25,00 per seizoen tot wederopzegging. De betaling geschiedt rechtstreeks aan de penningmeester van "De Vrienden van SC Elim" via een éénmalige incasso. Alle contacten omtrent "De Vrienden van SC Elim" lopen via de commissie.

Continuering:

Mininmaal 1 x per seizoen is er een bijeenkomst met alle leden van "De Vrienden van SC Elim" . Het afgelopen seizoen zal dan geevalueerd worden en er zal worden vooruit gekeken worden naar het komende seizoen. Ook wordt schriftelijk een overzicht getoond van de inkomsten en uitgaven. Tevens worden de nieuwe bestedingsdoelen gepresenteerd.

Een nieuw bestedingsdoel wordt vast gelegd door de aanwezige  leden . Een voorwaarde aan het bestedingsdoel is dat hij wordt goedgekeurd door het hoofdbestuur. Gedurende het seizoen worden de leden op de hoogte gehouden via deze website, De OASE en via onze teletekstpagina op RTV Drenthe pagina 359.

U wilt lid worden:

Dat is geweldig nieuws. Neem hiervoor contact op met een van de commissieleden. Via deze link komt u  bij de commissieleden terecht.

Namens SC Elim alvast bedankt voor u lidmaatschap.

 

Laatste wijziging op: 02-01-2010 10:13